SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Wrocław Kościuszki


 


O NAS: Ośrodek Poradnictwa, Terapii i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Rodzin Zastępczych jest oddziałem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Nasi terapeuci zapewniają psychoterapię indywidualną i rodzinną dzieciom i młodzieży przebywającej w spokrewnionych rodzinach zastępczych, usamodzielniającym się wychowankom, a także opiekunom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Zespół superwizowany jest przez p. mgr Piotra Jakimowskiego  certyfikowanego superwizora PTP.  
 • paulina-morga-zdjecie.jpg

  Paulina Morga

  dyrektor, psycholog, psychoterapeuta, neurologopeda

  Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, neurologopeda kliniczny, terapeuta zajęciowy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym oraz w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi terapię neurologopedyczną, logopedyczną oraz psychologiczną. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.
   

 • malgorzata-otrebska-zdjecie-1.jpg

  Małgorzata Otrębska

  psycholog
  Psycholog i mediator wpisany na listę Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu z ramienia Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji. Prowadzi mediacje cywilne, karne i rodzinne. Sekretarz we Wrocławskim Towarzystwie Opieki nad Więźniami. Specjalizuje się głównie w pracy z dziećmi, jednak pracuje również z osobami dorosłymi w zakresie pomocy psychologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, z osobami z niepełnosprawnościami (głównie słuchową), zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnymi i z zaburzeniami. Współpracuje w zakresie działań Grupy Branżowej ds. niepełnosprawności i działa w obszarze NGO. Posługuje się także językiem migowym.

 • katarzyna-diduszko-zdjecie.jpg

  Katarzyna Diduszko

  psycholog, psychoterapeuta
  Magister psychologii, studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest w trakcie czteroletniej całościowej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Uczestniczy również w czteroletniej Szkole Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych, Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

 • julia-jurkowlaniec-zdj._.png

  Julia Jurkowlaniec

  psycholog
  Absolwentka studiów magisterskich z psychologii oraz studiów licencjackich z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna z arteterapią. Uczestniczy również w Szkole Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Edukacji Psychologicznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz warsztaty z zakresu emocji. Podczas pracy z pacjentami pomaga w rozpoznaniu trudności i zaopiekowaniu się potrzebami oraz rozwijaniu kompetencji emocjonalno - społecznych. 

 • malgorzata_kubow.jpg

  Małgorzata Kubów

  psychoterapeuta
  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Certyfikowany egzaminem kompetencji zawodowych VCC New Competences mediator. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jest w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego.
  Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych, centrach zdrowia psychicznego oraz w szpitalach psychiatrycznych. 
  W Krakowskim Instytucie Psychoterapii prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, konsultacje dla opiekunów a także diagnozę psychologiczną.
  Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
   

ul. Kościuszki 6/2, 50 - 038 Wrocław
M +48 882 011 382
E wroclaw@kip.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i sobota godz. 10.00 - 20.00
czwartek, piątek godz. 15.00 - 20.00 

Dyrektor: Paulina Morga 
E - mail: p.morga@siemacha.org.pl
 
Zadanie publiczne
jest współfinansowane
ze środków
Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl