SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kim jesteśmy?

Krakowski Instytut Psychoterapii to zespół psychoterapeutów i psychologów, działających na rzecz zdrowia i wspomagania rozwoju psychicznego. Głównymi odbiorcami działań terapeutycznych i doradczych są dzieci, młodzież, ich rodziny i osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Pracujemy zgodnie z przekonaniem, że najważniejsza jest dbałość o zdrowie pacjenta. Zgodnie z daną zasadą opieramy się na nurtach psychodynamicznym i systemowym, jako stanowiskach uznanych, spójnych i skutecznych. Nasz zespół wciąż doskonali się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddajemy zaś stałej superwizji certyfikowanym superwizorom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tym samym zapewniamy najwyższą jakość usług.
 
Proponujemy szeroki wachlarz działań z zakresu psychologii i psychoterapii. Specjalizujemy się w psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej i grupowej oraz systemowej terapii rodzin. Z dużym powodzeniem wprowadzamy terapię wielorodzinną jako innowacyjną metodę pracy. Oprócz tego prowadzimy diagnozę, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i warsztaty.
 
Swoją ofertę kierujemy do szczególnie potrzebujących, to jest osób w trakcie rozwoju psychofizycznego i osób dojrzałych, przeżywających trudności psychiczne, które ze względu na sytuację osobistą mają utrudniony dostęp do wsparcia i leczenia. Przyjmujemy, że grupy te są szczególnie narażone.
 
Krakowski Instytut Psychoterapii jest od 2006 roku częścią Stowarzyszenia SIEMACHA, którego misją jest  sprawowanie opieki i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport, wychowanie i psychoterapię. Zapewniając kompleksowe działania przyczyniamy się do budowania silnego, zdrowego i otwartego społeczeństwa.
 
 Krakowski Instytut Psychoterapii
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88  
F +48 12 425 07 55
sekretariat@siemacha.org.pl