SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Tajemnica

Tajemnica w psychoterapii ma znaczenie podstawowe. Zakres i charakter tajemnicy reguluje prawo, w tym Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, art. 50–52.
 
Tajemnica psychoterapii jest jedną z najlepiej strzeżonych – terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii udzielać informacji o jej przebiegu, ani nawet ujawniać, że ktoś pozostaje w terapii. Istnieją jednak ważne, regulowane przez prawo wyjątki.
 
Tajemnica jest zawieszana kiedy: 
  • poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie klienta, albo innych osób,
  • poważnie zagrożony jest rozwój i bezpieczeństwo młodego człowieka (obowiązkiem jest poinformowanie Sądu Rodzinnego),
  • dochodzi do poważnego krzywdzenia klienta (jest ofiarą znęcania się, molestowania seksualnego), mamy obowiązek poinformowania prokuratora lub policji,
W terapii osób niepełnoletnich rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do ogólnego opisu przebiegu terapii w trakcie konsultacji z terapeutą. W zakresie, „w jakim jest to niezbędne” (Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego) można przekazać informacje o kliencie organom i osobom związanym z pomocą społeczną. Wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego, superwizorzy nadzorujący przebieg terapii oraz stażyści są zobowiązani do zachowania tajemnicy.