SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kodeks

Członkowie naszego zespołu należą do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracujemy zgodnie z zasadami etycznymi przyjętymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kodeks etyczny „nie stanowi jednak prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu; raczej określa standard odpowiedniego zachowania i postępowania terapeuty, nie zwalniając go wszakże z obowiązku własnej wrażliwości i osobistej odpowiedzialności za przebieg terapii (wstęp do KE)". Kodeks nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa – postępowanie terapeutów jest regulowane przez szereg aktów prawnych dotyczących zasad leczenia, praw pacjenta, tajemnicy, itp.