SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Dla pacjentów

1. Kto może zapisać się na terapię?

Krakowski Instytut Psychoterapii świadczy nieodpłatne usługi w zakresie poradnictwa i terapii dla mieszkańców: Krakowa i Wrocławia. Zgłaszać mogą się do nas mieszkańcy tych miast, którzy potrzebują wsparcia terapeutycznego. Osoby pełnoletnie zgłaszają się samodzielnie, natomiast osoby niepełnoletnie może zapisać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. Nie jest wymagane skierowanie na terapię.


2. Jak można zapisać się na terapię?

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z jednym z oddziałów KIP. Kontakty do poszczególnych instytutu znajdą Państwo w zakładce „Oddziały”.


3. Jak wygląda proces zgłoszenia i oczekiwania na terapię?

Podczas pierwszej rozmowy osobistej lub telefonicznej nasz pracownik zapyta Państwa o kilka podstawowych informacji, takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz krótki opis powodu zgłoszenia się do ośrodka. Te informacje objęte są tajemnicą zawodową i przechowywane są zgodnie z zasadą poufności danych osobowych. Po krótkiej rozmowie zostaną Państwo wpisani na listę osób oczekujących na konsultację, a także zostanie Państwu podany przybliżony czas oczekiwania na pierwsze spotkanie. W momencie, kiedy zwalnia się termin u terapeuty, nasz pracownik kontaktuje się z Państwem telefonicznie i podaje propozycję konkretnego terminu spotkania.


Kontaktując się z jednym z naszych instytutów mogą Państwo również zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji o bieżącej ofercie instytutu oraz długości listy osób oczekujących.