SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Czym się zajmujemy?

Proponujemy Państwu psychoterapię i pomoc psychologiczną w Krakowie, Rzeszowie oraz Wrocławiu. Wszystkie usługi w KIP są bezpłatne dla mieszkańców miast, w których posiadamy nasze oddziały. Projekty są finansowane przez Gminę Miejską Kraków oraz Gminę Miasta Wrocław. 
 
Do ośrodków można zgłosić się bez skierowania, albo ze skierowaniem (od psychiatry, psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawcy, kuratora, sądu, pracownika socjalnego, itd.). Osoby, które zgłaszają się do terapii, wpisywane są na listę oczekujących. Osoby/rodziny kierowane przez MOPS przyjmowane są w pierwszej kolejności. Osoba niepełnoletnia nie może rozpocząć terapii bez wiedzy i zgody rodzica (albo innego opiekuna prawnego). Na pierwsze spotkanie osoba, która nie jest jeszcze dorosła, jest więc zaproszona z rodzicem (najchętniej, jeśli to możliwe z obojgiem rodziców albo całą rodziną).
 
Terapia jest dobrowolna, zgodę na terapię można w każdej chwili cofnąć (terapia może być jednak nakazana przez sąd). Formalnie, zgodę na terapię wyraża osoba od 16 roku życia. Zwykle w ciągu kilku pierwszych spotkań dochodzi do wspólnych ustaleń dotyczących charakteru i rozumienia najważniejszych problemów i powstaje wstępny plan terapii. Zdarza się, że proponujemy zwrócenie się o pomoc do innego ośrodka. Czas trwania psychoterapii może być bardzo różny, ustalany jest indywidualnie – zdarzają się bardzo krótkie terapie, o charakterze interwencji kryzysowych, gdzie pomocne może być kilka spotkań. Niektóre terapie są długoterminowe, które trwają wiele miesięcy, a nawet kilka lat.
 
Spotkania terapeutyczne odbywają się z różną częstotliwością, zwykle psychoterapia indywidualna i terapia grupowa – raz na tydzień, a terapia rodzinna – raz na trzy, cztery tygodnie. Niektóre placówki KIP mogą zaproponować także konsultacje psychiatryczne dla osób, które korzystają z oferty terapeutycznej ośrodka. W terapiach rodzinnych i grupowych może uczestniczyć stażysta – możecie się Państwo nie zgodzić na jego udział w terapii. Zasady tajemnicy terapii omówione zostały szerzej w innym miejscu (zakładka tajemnica). Na wszystkie pytania dotyczące charakteru i przebiegu terapii odpowie terapeuta, z którym Państwo bezpośrednio będziecie się spotykać. Możecie Państwo także pytać o jego doświadczenie zawodowe i rodzaj psychoterapii, którą będzie Państwu proponował.